חשיבותו של סקר סיכונים כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

חשיבותו של סקר סיכונים כחלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה

 נטילת סיכונים מהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה וקבלת החלטות בכל ארגון או חברה, כשבסיכון לכשעצמו קיים פוטנציאל לפגיעה ברווחיו של הארגון, בבטיחות העובדים וכדומה. סקר סיכונים משמש כיום ככלי מקובל ויעיל לזיהוי סיכונים אפשריים מכל סוג ובכל הרמות, הערכת הסיכונים מול התועלת הצפויה מלקיחתם ואיתור דרכים להתמודדות מולם ברגע האמת.

 

מומחים מטעם מכללת עדיף מסבירים: "כל תופעה שעלולה להוביל לנזק ופגיעה בארגון מסווגת כסיכון כמו לדוגמה פריצה, מעילה, דליפת מידע, שריפה או נפילה מפיגום באתר בנייה, אך גם אינטריגות בקרב העובדים, עבודת צוות לקויה ואף נכות או מוות של אנשי מפתח מוגדרים כסיכונים שעשויים לפגוע בארגון בדרכים רבות".

 

ניהול סיכונים המיושם באופן נכון מפחית משמעותית את ההסתברות למימושם של תרחישים שונים, ומבטיח שההתמודדות עם התרחישים הללו תהיה מיטבית, תוך מזעור הנזקים במידה והתרחישים הללו אכן מתממשים.

 

תהליך עריכתו וניהולו של סקר סיכונים

תהליך עריכתו של סקר סיכונים מורכב ממספר שלבים, ותחילתו בהגדרת הסיכונים וזיהויים. בשלב הבא מתבצעת הערכה הנוגעת לשיעור ההסתברות למימוש הסיכונים בהיבט הכמותי ורמת הנזק שעשוי להיגרם במידה ויתממשו. התהליך כולל בניית מתודולוגיה אחידה המתייחסת לכל סוגי הסיכונים האופייניים לארגון, והקפדה על מהימנות המדידה על ידי הצגת סרגלים ברורים הנוגעים להערכות מכל סוג.

 

התהליך כולל הצגת מודל יישום כמסמך מייסד המהווה בסיס לתכנית העבודה והטמעתו בארגון. יישום התכנית מהווה תנאי חשוב להתמודדות מול הסיכונים הקיימים, ועצם ידיעת הסיכונים מבלי ליישם את התכנית במלואה, אין בה בכדי לצמצמם או לשפר את ההתמודדות עימם במידה והתרחשו. במרבית החברות הגדולות והבינוניות נהוג לנהל סקר סיכונים הממפה הן את הסיכונים הברורים מאליהם והן את הסיכונים הבלתי צפויים על מנת להבטיח את עתיד החברה.  

 

ניהול סיכונים בתחום הביטוחים

תחום הביטוחים הינו אחד מהתחומים בהם ניהול סקר סיכונים שנלמד במכללת עדיף מתקיים דרך קבע, ומהווה את אחד מהפרמטרים הברורים שבין שמאי נזקים בינוני לשמאי נזקים איכותי במיוחד. חברות הביטוח שלידיהן מתקבל תיק לקוח כלשהו נוהגות לבחון את כל הסיכונים העומדים מאחורי הביטוח על מנת לקבל תמונה מושלמת ולגבש תכנית לעבודה נכונה מול אותו הלקוח.

 

הסקר משמש כמדד לצורך קביעת גובה הסכום שיידרש הלקוח לשלם בעבור הביטוח בהתאם לרמת הסיכון והסבירות להתרחשותו. סקר הסיכונים משמש ככלי עזר לחברות הביטוח על מנת להגיע להחלטה אם כדאי לבטח או לדחות את הלקוח, או להתנות את הביטוח בעמידה של הלקוח בתנאים מסוימים.

 

על כתפיו של סוקר הסיכונים מוטלת אחריות כבדת משקל, שכן חברות הביטוח נוהגות להרכיב את ההסכם עם הלקוח, תוך הישענות על הדו"ח שהונפק על ידיו.

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x