לא כל האזרחים שווים לפני המדינה - הביטוח הלאומי

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

לא כל האזרחים שווים לפני המדינה - הביטוח הלאומי

חוק הביטוח לאומי, נחקק ב 1953, בכדי להעניק, בעיקר,  רובד בסיסי וראשון לאזרחי המדינה למקרים של זקנה, נכות ושאירים או בקיצור מעין פנסיה מקיפה (פנסיה המעניקה ביטוח לשאירים, נכות וזקנה).

 אלא שברבות השנים ולנוכח הצרכים המשתנים, נוספו לחוק זה כיסויים ביטוחיים נוספים אשר 'נפלו' על תקציב זה ובמידה מסויימת שחקו את הרובד הפנסיוני הראשון שהיה אמור להתקבל מחוק הביטוח הלאומי.

משנה לשנה, השחיקה בזכוייות הפנסיונרים הביאה לכך שיותר ויותר פנסיונרים הפכו לנזקקים בעת פרישתם וזכו גם להשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי ע"פ ביטוח הבטחת  הכנסה.

כיום, התקציב המשולם לביטוח לאומי הינו גדול במיוחד, כמפורט בטבלה להלן, ובמידה מסויימת הפך בחלקו למס ישיר נוסף,

תשלומים לביטוח לאומי ע"פ חוק ביטוח לאומי

שכיר

 

מחלק השכר
עד 60% משכר ממוצע במשק

מחלק השכר
שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק

מס

מעסיק

עובד

סה"כ

מעסיק

עובד

סה"כ

ביטוח לאומי

3.85%

0.40%

4.25%

5.43%

7%

12.43%

ביטוח בריאות

 

3.10%

3.10%

 

5%

5%

סה"כ

3.25%

3.50%

7.35%

5.43%

12%

17.43%

             

עצמאי

מס

מחלק השכר
עד 60% משכר ממוצע במשק

מחלק השכר
שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק

ביטוח לאומי

6.72%

11.23%

ביטוח בריאות

3.10%

5%

סה"כ

9.82%

16.23%

 

 

  • שכר ממוצע במשק 7,928 ש"ח.
  • תקרת השכר לניכוי תשלום לביטוח לאומי: 76,830 ש"ח!

ע"פ המפורט בטבלאות מעלה ובהתייחס לתקרת השכר להפקדות, הרי שבעלי השכר הגבוה משלמים בפועל מס נוסף ואין מדובר על ביטוח.

ניבט לעין כי התקציב המשולם ע"י העצמאי נמוך רק ב 1.2% לעומת התקציב המשולם בעבור השכיר הן ע"י המעסיק והן ע"י העובד גם יחד וכי הנטל על העצמאי הינו כבד במיוחד.

ע"פ נתונים אלה ניתן היה להסיק כי זכויותיהם של העצמאי והשכיר יהיו חופפים, וכי המשלמים ה'כבדים' יזכו לקצבאות בהתאם להפקדותיהם, אך לא כך הם פני הדברים כפי שנראה בטבלה להלן,


השוואה בין תנאי השכיר לתנאי העצמאי

חוק

סוג הגמלא

שכיר

עצמאי

ביטוח לאומי

אבטלה

מבוטח

לא מבוטח

ביטוח לאומי

פשיטת רגל

מבוטח, כך שכל חובותיו של המעסיק בגין פנסיה ו/או פיצוי פיטורים וזכויות נוספותיכוסו ע"י הביטוח הלאומי במידה ואין המעסיק מסוגל לכבדם

לא מבוטח

ביטוח לאומי

פיגור בתשלומים

לא ייפגעו זכויות השכיר,
עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח שכן המעביד הוא שאחראי על העברת התשלום

זכויותיו עלולות להפגע
אם לא נרשם או פיגר בתשלום דמי הביטוח

ביטוח לאומי

נפגעי עבודה

מבוטח,
הפיצוי מחושבי כ 75% ממוצע השכר + הבראה + בונסים + שעות נוספות + משכרות 13 , בשלושת החודשים לפני הפגיעה

מבוטח,
הפיצוי יחושב ע"פ ממוצע השכר השנתי אשר על פיו נקבע המס בשלושת החודשים טרם הפגיעה

ביטוח לאומי

אמהות

מבוטחת,
נלקחים בחשבון גם דמי הבראה, ביגוד ובונוסים

מבוטחת,
אין דמי הבראה, או כל רכיב אחר

ביטוח לאומי

הבטחת הכנסה

מבוטח

מבוטח, אך בעייתי בהגדרות

ביטוח לאומי

מילואים

מבוטח
נלקחים בחשבון גם דמי הבראה, ביגוד ובונוסים

מבוטח

ביטוח לאומי

זקנה

מבוטח

מבוטח,
אם כי בשל העובדה שעצמאים רבים ממשיכים לנהל עסקיהם גם בגיל מבוגר הרי שחלה הרעה בזכויותיהם

ביטוח לאומי

שאירים

מבוטח

מבוטח

עבודה

פיצויי פיטורים

זכאי בפיצויים פטורים ממס עד לתקרה כקבוע בחוק (10,980 ש"ח ) במקרה של פיטורים מזכים או פרישה בגיל פרישה או ע"פ פנסיית חובה

לא זכאי למענק פטור ממס
במקרה של סגירת העסק

עבודה

דמי הבראה

זכאי ע"ח המעביד

הכרה זעומה במס

עבודה

חופשה

זכאי ע"ח המעביד

אין פטור ממס

מכך אנו למדים שזכויותיו של העובד העצמאי מופלים לרעה לעומת העובד השכיר.

אכן, ניתן לאמר שהביטוחים הנוספים אשר זכאי להם העובד השכיר הינם בשל נחיתותו ובזכות התשלום העודף של 1.2% שמשלם בגינו מעסיקו, האומנם ?

ומה לגבי גובה הקצבאות למשלמים ה'כבדים' ? הרי שהם משלמים לאורך שנים רבות סכומי עתק ובהגיעם לגיל פרישה יהיו זכאים לקצבת זקנה נמוכה ביותר העומדת ע"ס 1,384 ש"ח ! וכמובן שהם לא יהיו זכאים להבטחת הכנסה או כל השלמה אחרת.

מכך שבכל חודש תשלום, לאורך ציר עבודתם הם יממנו למעלה משנת קצבת זקנה (בהתחשב בריבית), אכן קיימים ביטוחים נוספים, אך בכל חישוב שייעשה נמצא כי הביטוח במוסד הביטוח הלאומי יקר מידי ! מכך שאין המדובר בביטוח אלא במס נוסף שהוטל על בעלי השכר הגבוה.

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x