למידע השאירו פרטיכם כאן!

חקיקה סוציאלית

מאמרים » חקיקה סוציאלית
לא כל האזרחים שווים בפני המדינה - חוק פיצוי פיטורין
שלומית יהב | 1.2012
מדינת ישראל, כמדינה סוציאלית, חוקקה חוקים רבים לטובת העובדים וביניהם חוק פיצויי פיטורין מ- 1963.