מיסוי פנסיוני

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

מיסוי פנסיוני

מדינת ישראל מעודדת חסכון פנסיוני כדי להימנע מהצורך לסייע לאנשים חסרי כל בזקנתם.
המדינה מעדיפה לעודד חסכון כזה באמצעות סבסוד ישיר (הקלות במס הכנסה) מאשר לחכות למצב בו חלק גדל והולך מן האוכלוסייה יזדקק לתמיכה סוציאלית.


המדינה נותנת את הקלות המס, אך קובעת לכך מגבלות וסייגים כמפורט בסעיפים 47 ו- 45א' לפקודת מס ההכנסה.
במקביל המדינה מעודדת גם רכישת ביטוחים נוספים כמו  ביטוחים למקרה מוות (ריסק) שנותנים פתרון במות אדם כאשר יש לו תלויים כלכלית בו וכן ברכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה כמפורט בסעיף 32  (14) לפקודת מס ההכנסה.


בפקודת מס ההכנסה (נכון ל-08/2007) קיימים 245 סעיפים, כאשר לכל סעיף קיימים סעיפי משנה, תת סעיפים ותת/תת – סעיפים, כך שהפקודה רחבה ומתייחסת לכל אורחות החיים של כל תושב ותושב במדינת ישראל.
הפקודה מתעדכנת מדי פעם כאשר יש צורך בכך וזאת ע"י תיקונים לפקודה (עד2007 כבר הוצאו למעלה  מ-150 תיקונים שבמשך השנים מומרים לסעיפים ותתי סעיפים בפקודת מס ההכנסה).

הגדרות ומונחים

שיעור המס הגבוה ביותר שמשלם נישום על שולי הכנסתו, עפ"י מדרגות המס הקבועות בחוק. טבלת שיעורי מס ההכנסה

מדרגות מס

מדרגות המס לתקרות ההכנסה נכון לחודש ינואר 2017

הטבות מס

הטבות במס לפי סעיפים ינואר 2017

הפקדות שכיר

תקרות הפקדה לביטוח פנסיוני לשכיר לשנת 2017

הפקדות עצמאי

תקרות הפקדה לביטוח פנסיוני לעצמאי לשנת 2017
סה"כ: 5
מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x